Turas a' Bhradain BBC Alba Series 3 Episode 3

BBC Alba 2012 – Turas a Bhradain – Salmon fishing in Argyll

Series 3 Episode 3 – Features Peter Anderson

Iasgach a’ bhradain an Earra-Ghàidheal, air cuid de na h-aibhnichean is àlainne an Alba – còmhla ri Neen NicAoidh.

Salmon fishing in Argyll with Neen MacKay, on some of Scotland’s most breathtaking rivers. Neen explores Scotland’s fishing rivers, following the salmon’s migration routes.

Kenny McLeod’s YouTube Channel